Surt a licitació el servei de bar, menjador i consergeria del Casal d’Avis

Comparteix

El termini per presentació d’ofertes s’allargarà fins al 5 de març de 2024.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha publicat al perfil del contractant de la web municipal la licitació del contracte de concessió de serveis de bar, menjador i consergeria del Casal d’Avis. Després que fa uns anys quedés deserta la licitació d’aquest servei i que l’Ajuntament assumís la gestió directa, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha publicat recentment el Plec de Clàusules Administratives que han de regir la concessió del servei de bar, menjador i consergeria del Casal d’Avis ubicat al carrer del Mar, 30 de l’Ametlla de Mar.

Tota la documentació necessària per a aquells que estiguin interessats a participar en aquest procediment obert, es poden consultar al perfil del contractant de la web de l’Ajuntament Municipal.

A més de millorar les prestacions dels serveis esmentats, l’Ajuntament busca dinamitzar les activitats socioculturals i d’oci de la gent gran. Eva del Amo és l’alcaldessa de l’Ametlla de Mar.

Hi ha de termini per presentar les propostes fins al dia 5 de març a les 14h i la quantitat mínima de sortida del procediment és de 1.200 € i el contracte serà per dos anys prorrogable a dos anys més.

Conceptes com les hores d’obertura anual, el pla de menú mensual, el preu del menú o el pla d’activitats puntuaran en el procediment, així com l’oferta econòmica.

Comparteix