El projecte Libera de Graëllsia amb Eli Bonfill

Comparteix

Coneixem les darreres accions de sensibilització i educació ambiental, emmarcades dins el projecte Libera, que ha fet el Grup d’Estudis i Comunicació Ambiental Graëllsia amb la seva membre, Eli Bonfill.

Comparteix