La Generalitat guardona les secretàries de les Confraries de Pescadors

Comparteix

Entre les reconegudes hi ha la secretària de la confraria calera, Isabel Betoret.

El govern català ha premiat al col·lectiu de dones secretaries perquè el seu treball i dedicació empodera i visibilitza el paper de les dones en la gestió de les confraries de pescadors. Entre les reconegudes hi ha la secretària de la confraria calera, Isabel Betoret.

El paper de les dones dins les secretaries de les confraries s’ha incrementat en els últims anys. Actualment, de les 36 confraries i federacions que hi ha a Catalunya, un 33% dels càrrecs està ocupat per dones. La secretària de la Confraria de Pescadors de l’Ametlla de Mar, Isabel Betoret, creu que és un reconeixement al paper de la dona dins de la mar.

El col·lectiu de secretàries de les confraries de pescadors rebran el guardó de la Placa de la Pesca Catalana, que juntament amb el de la Medalla de la Pesca Catalana es lliuren anualment, des de l’any 1985, per recompensar els esforços d’aquelles persones o institucions que hagin prestat serveis destacats al sector pesquer català.

Comparteix