L’Ajuntament liquida el pressupost de 2023 en positiu

Comparteix

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va celebrar aquest dilluns a les 13 h una Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament en la qual es va donar compte del Decret d’Alcaldia pel qual es resol aprovar la liquidació del Pressupost General de 2023.

Segons l’informe d’intervenció registra un resultat pressupostari ajustat positiu per un import d’1.131.397, 14 € i un romanent de tresoreria de despeses generals ajustat a un import de 98.606,94 €.

Es produeix també un estalvi net negatiu que obligarà a aprovar un pla de sanejament financer a un termini màxim de 3 anys que ajudi a regularitzar la situació.

Antonio Espuny és portaveu d’Entesa per la Cala.

Xavi de la Fuente és portaveu de PSC.

Jordi Gaseni és portaveu d’ERC.

Eva del Amo és alcaldessa i portaveu de Junts.

Una altra de les conclusions de la liquidació fa esment al deute viu consolidat, que és superior al 110% dels ingressos corrents, la qual cosa no permet concertar operacions de crèdit a llarg termini destinades al finançament de nous projectes d’inversió fins a reduir la ràtio.

Per últim, la liquidació contempla que el període mitjà de pagament a proveïdors és superior als 30 dies, essent de 55 dies.

Comparteix