Noèlia Brull és la presidenta de la SCER

Comparteix

La resta de membres de la nova Junta Directiva són Brigitte Comes com a vicepresidenta, Montse Cateura de secretària i Jani Brull de tresorera.

Aquest diumenge 29 de maig, es va realitzar l’assemblea general de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. Enguany, a banda de la presentació i revisió del treball de 2021, com marquen els estatuts de l’entitat, després de 4 anys, calia renovar parcialmentla Junta Directiva, de la SCER i de les diferents seccions.

Noèlia Brull pren el càrrec de presidenta, ocupat anteriorment per Joan Pere Brull des de 2013, i la segueix Brigitte Comes com a vicepresidenta, Montse Cateura de secretària i Jani Brull de tresorera.

Noèlia Brull ha estat vinculada des de ben petita a la Societat, sobretot en la Secció Cultural i l’Esportiva. Brull agafa aquest nou repte ‘amb molta il·lusió i amb ganes de continuar el que s’ha estat treballant i d’aportar noves idees i reptes’.

De fet, un dels objectius és desenvolupar nous projectes enfocats per tothom, però especialment per la gent jove, perquè se senti part de la societat. Així ho remarca Brull.

En l’assemblea també es van renovar les juntes de les diferents seccions, com la de Futbol, Futbol veterans, Batucada, Teatre, Cornetes i Tambors, Colla Gegantera, Ateneu Calero i Recreativa.

A banda, es va presentar la memòria i els comptes de 2021.

Comparteix