No s’aplicarà IVA al cànon de l’aigua

Comparteix

La mesura pot suposar un estalvi pels ciutadans de fins a 2 euros per rebut.

El Ministeri d’Hisenda de l’Estat ha comunicat a l’Agència Catalana de l’Aigua que el cànon de l’aigua no està subjecte a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En aquest sentit, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha decidit no aplicar l’IVA al cànon de l’aigua. Una mesura que es veurà reflectida a la factura i que suposarà un estalvi d’entre un 2% i un 4% per rebut, depenent dels metres cúbics de consum.

L’exempció de l’IVA al cànon de l’aigua suposa un estalvi de fins al 2% en el cas de 18 m3 de consum o un 4 %, en 54 m3, el que significa entre 1 i 2 euros aproximadament d’estalvi per rebut. Així ho explica l’alcalde del municipi, Jordi Gaseni.

La mesura sorgeix arran d’una sentència del Tribunal Suprem el març de 2021, en la qual es va analitzar si el consum d’aigua s’havia d’equiparar a la prestació del servei de subministrament d’aigua i si, en tal cas, el cànon d’aigua s’havia d’incloure en la base imposable de l’IVA.

Finalment, es va resoldre que el consum d’aigua no es pot equiparar a la prestació del servei de subministrament d’aigua i, per tant, el cànon de l’aigua no es pot incloure en la base imposable de l’IVA.

Comparteix