Disminueixen un 25 % les assistències del SUM respecte al 2020

Comparteix

La disminució ha estat a causa especialment de les tasques de protecció civil que va haver d’assumir el personal sanitari l’any 2020, amb l’aparició de la pandèmia.

Durant el 2021, l’activitat sanitària del Servei d’Urgències Municipal (SUM) de l’Ametlla de Mar ha disminuït un 25 % respecte al 2020, una disminució que s’ha fet més evident en l’apartat de serveis prestats com a no urgents, com a conseqüència de la disminució de tasques de protecció civil que es van dur a terme a causa de la Covid-19.

En total, el SUM ha tancat el període assistencial de 2021 amb 902 activacions, 303 menys que el període de 2020, any que a causa de l’aparició de la Covid-19, l’equip del SUM va haver d’assumir més tasques de protecció civil delegades pel Procicat. Enguany, s’han deixar d’assumir aquestes tasques i els resultats s’apropen més als números estadístics habituals. Del total d’activacions, gairebé 800 han estat urgents i un centenar han estat no urgents.

Els serveis hanestat prestats per les diferents modalitats assistencials: la denominada ‘Suport Vital Bàsic’, formada per dos Tècnics en Emergències Sanitàries, i l’altra, ‘Suport Vital Intermig’, formada per un Tècnic en Emergències Sanitàries i una Infermera. A més, un centenar dels serveis s’ha prestat amb el vehicle de rescat incorporat el passat 2019 al parc mòbil del SUM.

Durant el 2021, la patologia principal ha estat trauma, amb 231. En segona posició, miscel·lània, amb 168 i en tercera, pneumologia, que va estretament lligada a la Covid-19, amb 148. El tipus de servei més freqüentat han estat les urgències amb 406 i les atencions domiciliàries, que també inclourien els seguiments dels pacients Covid-19, amb 194.

La majoria de les assistències han estat en homes i en persones majors de 66 anys, que són les més vulnerables. Pel que fa al gruix de l’activitat assistencial, es concentra a la franja horària diürna: el 82%, es realitza de les 6 h del matí a les 22 h de la nit, una dada considerable respecte el 18% de l’activitat nocturna.

Un 1,5% de les assistències no s’ha pogut cobrir pel SUM per manca de personal o perquè la unitat assistencial estava ocupada realitzant un altre servei i s’han derivat directament al Servei d’Emergències de Catalunya 112.

El coordinador del SUM, Àlvaro Gaseni, explica que és un servei molt ben valorat i utilitzat a la població, ja que les dades demostren que la majoria d’activacions s’han fet a la centraleta del Servei d’Urgències Municipal.

Enguany, els mesos de primavera, març i maig , han superat el volum d’activitat habitual dels mesos d’estiu, i s’ha contemplat un ritme de feina equitatiu la resta dels mesos de l’any. Aquest canvi podria anar lligat a la situació pandèmica, a un canvi de comportament en el turisme entrant, les restriccions o inclús a situacions ambientals.

Comparteix