Balanç positiu de l’estiu del sector pesquer

Comparteix

Destaca l’augment de captures de moll, la baixada del lluç i l’increment dels preus registrats per les altres espècies

La Confraria de Pescadors Sant Pere de l’Ametlla de Mar ha fet un balanç positiu del sector pesquer durant l’estiu, en el qual destaca l’augment de captures de moll, la baixada del lluç i l’increment dels preus registrats per les altres espècies. Una temporada d’estiu similar a l’any anterior.

Tot i que el mes de juliol les captures van ser lleugerament inferiors respecte al 2019, el mes d’agost ha estat similar a l’any anterior. El moll, la canana i la gamba blanca han estat les espècies més capturades mentre que el lluç ha disminuït.

Tot i això, en general els preus han anat a l’alça, fet que s’hagi compensat el volum de negoci. Uns preus que de moment, aquest mes de setembre no han disminuït notòriament perquè la flota de Castelló ha canviat els mesos d’aturada a agost i setembre. Miquel Brull és el patró major de la Confraria de Pescadors Sant Pere:

De fet, des de la Confraria de Pescadors de l’Ametlla de Mar es valora molt positivament el fet que la veda es faci per zones i no s’encavalquin. Respecte al cobrament de les aturades, s’espera cobrar la veda abans de finals d’any, sense demora. Recordem que a partir d’ara, el sector tarragoní rebrà ajuts de fins a 45 dies hàbils, percebent així la totalitat dels dos mesos de veda.

Per altra banda, el sector s’ha mostrat preocupat per la demora dels cobraments per les captures accidentals de tonyina i ha reclamat que es cobrin els diners pendents.

Comparteix