Comença la redacció d’un pla per contribuir a reduir el canvi climàtic

Comparteix

L’objectiu és reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle al municipi en un 40% l’any 2030, tal i com estableix el Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia.

L’Ajuntament ha començat a treballar en l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima. Una eina que guiarà al municipi per arribar a l’any 2030 amb un 40% menys d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle respecte al 2005, i que li permetrà estar més ben preparat davant els efectes del canvi climàtic.

La primera pedra es va posar dimecres de la setmana passada, en una reunió entre els responsables de les àrees de Medi Ambient de l’Ajuntament i de la Diputació de Tarragona amb l’equip que donarà l’assistència tècnica. El procés d’elaboració del pla es farà en diferents fases.

La primera consistirà en l’elaboració d’un inventari de consums energètics i d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle associades als principals sectors d’activitat, i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals, a més d’analitzar quina és la vulnerabilitat de l’Ametlla de Mar als efectes del canvi climàtic.

Aquesta fase permetrà analitzar la situació actual de la població i definir l’estratègia d’actuació per tal de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, i alhora millorar la seva resiliència, és a dir, la capacitat que té el municipi per adaptar-se als efectes del canvi climàtic.

Amb els resultats d’aquesta primera fase, es definiran accions tant en l’àmbit municipal com del mateix Ajuntament, per actuar en camps com el foment de la mobilitat sostenible, l’estalvi energètic en les llars i en l’enllumenat públic o l’aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.

Un dels aspectes importants en el procés de definició de les accions del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima, serà la participació dels diferents actors locals. Per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant en l’àmbit del mateix consistori com de la ciutadania en general de l’Ametlla de Mar.

Aquest pla és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia, una iniciativa de la Comissió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a escala local i de la qual l’Ajuntament se’n va adherir amb un acord del ple l’any passat.

Comparteix