La Xarxa d’aigua potable de l’Ametlla de Mar té unes pèrdues del 43,3%

Comparteix

A l’Ametlla de Mar, amb 132 quilòmetres de longitud de canonades, s’han distribuït 1.347.940 m³ anuals entre els 8.048 abonats i segons l’auditoria s’han perdut durant el 2023, 583.390 m³, el que equival al 43,30%.

Segons es desprèn de l’auditoria realitzada per l’empresa Aqualia, concessionària del servei d’aigua potable de l’Ametlla de Mar, la xarxa d’abastament d’aigua potable municipal té unes pèrdues d’aigua del 43,3% del volum total distribuït.

Aquestes dades han estat publicades pel Consorci d’aigües de Catalunya en el seguiment de l’eficiència energètica de les xarxes de subministrament de Catalunya, junt amb una trentena de municipis de Catalunya.

Tot i que hi ha altres municipis com Amposta, Alcanar o Deltebre que també haurien d’haver envaït les dades, de moment només Tortosa, la Ràpita i l’Ametlla de Mar a través de les empreses concessionàries, han fet públics els resultats.

A l’Ametlla de Mar, amb 132 quilòmetres de longitud de canonades, s’han distribuït 1.347.940 m³ anuals entre els 8.048 abonats, 1.257.037 m³ adquirits al CAT i la resta, 90.903 m³ s’han generat a través del pou local. Segons l’auditoria s’han perdut durant el 2023, 583.390 m³, el que equival al 43,30%.

390.871 m³ de pèrdues corresponen a fuites en conduccions de distribució, 116.678 m³ a fuites en escomeses, 23.336 m³ a fuites en conduccions de transport, 17.502 m³ a fuites en els dipòsits d’emmagatzemament i 35.003 m³ per pèrdues aparents o potencials i per error de comptadors.

Durant l’any 2023 es va produir un màxim en el consum diari de 104.131 m³, mentre que el mínim fou de 40.342 m³.

Detectades aquestes pèrdues, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar junt amb l’empresa concessionària Aqualia, va preparar un pla d’actuació per millorar i reduir substancialment aquestes pèrdues a través de la millora de les instal·lacions amb un pressupost de 340.000 € i es va acollir a una de les subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per aquest concepte, tot i que només va rebre el 50%. El regidor de Planificació Estratègica Xavier de la Fuente, explica les dificultats de l’Ajuntament per afrontar un repte d’aquestes característiques.

Els altres municipis de les Terres de l’Ebre que han publicat l’auditoria, però amb xifres de 2022 són Tortosa, amb unes pèrdues del 40,8% i la Ràpita amb un 38%.

Comparteix