L’Ajuntament regularitza la taxa d’escombraries en rústica, la qual només pagaven una tercera part dels propietaris

Comparteix

Rebaixen 30 € la taxa que es pagava fins ara de 80 €, però apliquen una taxa única de 30 € de manera generalitzada.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha passat al cobrament a tots els propietaris d’habitatges o locals en rústica, sigui en sòl urbanitzable o no urbanitzable, un rebut de 50 € en concepte de la taxa per la prestació del servei essencial de recollida, tractament i aprofitament o eliminació de residus, el que es coneix popularment com la taxa d’escombraries.

Aquest fet ha vingut motivat per la regularització de la situació d’aquesta taxa, la qual, es va comprovar que només pagaven una tercera part dels propietaris, donant-se greuges comparatius entre edificacions del mateix camí o a pocs metres les unes de les altres, sense que existís cap criteri d’aplicació, tant dels que la pagaven, com dels que no la pagaven.

Detectat el greuge, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha decidit la seva regularització, aplicant una taxa única de 50 € als propietaris de cadascuna d’aquestes edificacions o locals, rebaixant 30 € la taxa que es pagava fins ara de 80 €, però aplicant-la de manera generalitzada.

Eva del Amo, alcaldessa de l’Ametlla de Mar, ho justifica d’aquesta manera.

Actualment, els habitatges unifamiliars aïllats en urbanitzacions, paguen una taxa pel mateix concepte de 159 €, mentre que un immoble o habitatge al nucli urbà paga 96 €.

Comparteix