Junts desacredita els coneixements de gestió econòmica de l’anterior alcalde

Comparteix

Junts també es va referir a la parcel·la del sector 22b1 i a l’ingrés dels 2 M€ per la seva venda a Bon Preu, insistint que l’actual equip de govern només podrà disposar de 400.000 €, donat que l’anterior govern ja en va utilitzar 1.600.000 € tot i no haver-los ingressat.

El Grup Municipal de Junts a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va desacreditar en la seva participació en el programa Portaveus de la Cala Ràdio, no només la gestió econòmica de l’anterior alcalde, el republicà Jordi Gaseni, sinó els seus coneixements de l’economia municipal.

L’alcaldessa Eva del Amo, del grup de Junts, va acusar l’anterior alcalde Jordi Gaseni de confondre els conceptes bàsics del pressupost municipal al referir-se a la interpretació que va fer el republicà del resultat de la liquidació del pressupost de 2023, valorant positivament el resultat pressupostari d’1.131.000 €, però sense tenir en compte el desestalvi d’1.105.000 € pels 2 M€ pagats en concepte de préstecs, interessos i altres obligacions financeres. Eva del Amo és l’alcaldessa de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.

Del Amo també es va referir al poc més d’1 M€ que l’anterior govern va deixar a les arques municipals en el moment del traspàs de governs després de les eleccions municipals. L’alcaldessa va dir que l’anterior alcalde confon el romanent amb l’arqueig, que és el saldo dels diners que hi ha en caixa en el moment del canvi de govern, i que els diners que es van trobar eren per pagar les nòmines dels treballadors i no es podien destinar a cap altra finalitat.

Junts també es va referir a la parcel·la del sector 22b1 i a l’ingrés dels 2 M€ per la seva venda a Bon Preu, insistint que l’actual equip de govern només podrà disposar de 400.000 €, donat que l’anterior govern ja en va utilitzar 1.600.000 € durant els anys 2022 i 2023, tot i no haver-los ingressat.

També van acusar Jordi Gaseni de passar massa hores a Madrid i de fer altres coses durant els vuit anys de l’anterior mandat, referint-se al que consideren poc coneixement del republicà sobre el contenciós entre l’Ajuntament i Promociones Calafat per l’expropiació fallida del servei d’aigua a la urbanització. Els de Junts van aclarir que la quantitat a negociar no correspon al preu de les  infraestructures del servei, tal com va dir Gaseni, ja que no és la voluntat de l’equip de govern mantenir-lo, sinó que correspon als danys i perjudicis que demana l’empresa abans de complir amb la sentència dels tribunals, que obliga l’Ajuntament a retornar-li el servei de l’aigua, actualment encara en mans municipals.

Comparteix