Acció Climàtica arxiva els expedients d’autorització de dos parcs solars al Perelló i l’Ametlla de Mar

Comparteix

El permís d’accés i connexió a la xarxa elèctrica de les instal·lacions està caducat.

La direcció territorial d’Acció Climàtica a les Terres de l’Ebre ha arxivat el procediment administratiu per rebre les autoritzacions de dos projectes de parc solar a la comarca del Baix Ebre. Es tracta de la planta fotovoltaica Amepersol 1 al Perelló, de 34,53 MW, i les seves línies d’evacuació als termes del Perelló i Rasquera, i de la planta Rapersolar 1 a l’Ametlla de Mar, de 40 MW, amb línies d’evacuació al mateix terme municipal.

Com publica aquest dimarts el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), s’arxiva, d’una banda, la sol·licitud de l’empresa Unosig Energías SL -autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció- del projecte del parc solar Amepersol 1 al Perelló, i la sol·licitud de l’empresa Neosol Tecnología y Energía SL -autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció- del projecte del parc solar anomenat Raspersolar 1, a l’Ametlla de Mar. Les dues empreses formen part del grup EDORA, amb seu social a Sevilla.

Red Eléctrica Española va comunicar a la direcció general d’Energia, amb data 25 de setembre de 2023, la caducitat automàtica dels permisos d’accés i connexió de la instal·lació en tràmit per no haver acreditat davant del gestor de la xarxa de transport el compliment de les fites, tal com s’estableix a l’article 1 del Reial decret llei 23/2020.

La resolució no exhaureix la via administrativa. Les dues promotores tenen un mes per interposar un recurs d’alçada a Energia.

Comparteix