L’Ajuntament aprova una modificació del POUM relativa al solar de la residència de la Gent Gran

Comparteix

En aquesta primera sessió plenària del 2024, la mesura es va aprovar amb els vots a favor de Junts i el PSC, i en contra d’ERC i Entesa.

El punt més debatut fou el que va fer referència a la modificació puntual del POUM envers un canvi de situació del sistema d’equipament a Ribes Altes. El punt es referia a la parcel·la ocupada per la residència l’Onada que l’equip de govern va aprovar canviar la qualificació, passant de bé d’interès públic a bé patrimonial. Urbanisme ha dit que el canvi de qualificació ha de correspondre a la mateixa superfície que l’Ajuntament ha convertit en bé d’ús públic educatiu al carrer Camarles. D’aquesta manera, el canvi de qualificació només podrà afectar a la superfície que ocupa l’edifici, havent de quedar exempta del canvi la superfície actual de jardí, que continuarà sent zona verda pública.

Mentre l’equip de govern format per Junts i el PSC van dir que aquest fet no alterava les seves intencions de subhastar la residència i destinar l’ingrés econòmic a reduir el deute municipal, l’oposició va tornar a qualificar de error aquesta decisió.

Segons Antonio Espuny, portaveu d’Entesa va insistir en el fet que l’Ajuntament no té cap necessitat de vendre la residència i també va qüestionar els arguments del govern per incrementar el preu de l’aigua.

Per la seva part, Xavier de la Fuente, portaveu del PSC va fer la seva valoració, tant de la modificació de la parcel·la de la residència, com de l’increment del preu de l’aigua.

La portaveu d’ERC en aquest ple, Jani Brull, va qüestionar l’actitud de l’equip de govern davant dels oferiments de l’oposició en temes com el Fons de Transició Nuclear o la modificació de la parcel·la de la residència.

En nom de Junts, l’alcaldessa Eva del Amo va insistir en la residència com a part de la solució a la reducció del deute municipal i va parlar de les dificultats que suposa treballar amb el pressupost subrogat del 2023.

En el transcurs del Ple, també es van aprovar altres punts com el reconeixement extrajudicial de crèdit per valor de 338.962 € de l’exercici 2023 en càrrec al pressupost de 2024. L’equip de govern va justificar-se a les crítiques de l’oposició, adduint que quan van accedir al govern al mes de juny després de les eleccions municipals, van trobar el pressupost de 2023 gairebé exhaurit. El punt es va aprovar amb els vots de Junts i el PSC, en contra d’ERC i l’abstenció d’Entesa.

L’aprovació de la relació de baixes del catàleg de fons de la Biblioteca Municipal, la modificació del règim intern de la Llar d’Infants Xerinola o la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa reguladora per expedició de documents administratius i de la de drets d’examen, van ser altres dels punts aprovats.

Comparteix