El 25% d’increment del preu de l’aigua deixarà a zero el dèficit del servei de subministrament

Comparteix

Una part de l’increment, el 5%, estava contemplada en el Pla d’Ajust signat el passat mes de març, i el 20% restant s’aplicarà amb l’objectiu de liquidar el dèficit anual del servei.

El rebut bimestral del subministrament d’aigua potable patirà un increment aquest 2024, després que l’Ajuntament de la localitat hagi pres la decisió d’incrementar el preu una mitjana del 25%.

L’increment segons l’Ajuntament, ve motivat, per una banda, pel Pla d’Ajust que l’anterior equip de govern va signar el passat mes de març, que contemplava un increment del 5%. Un altre dels motius que ha portat a l’equip de govern a incrementar fins al 25% el preu de l’aigua, és el dèficit anual que acumula el servei, quantificat en uns 325.000 € l’any.

Amb aquest increment, que segons els càlculs de l’Ajuntament, significarà un augment aproximat de 4 € mensuals al 80% de les cases caleres, s’esborrarà totalment el dèficit.

A més, l’actual situació de sequera, fa necessari que es prenguin mesures que encara que afectin a les butxaques dels ciutadans, contribueixin a consolidar una reducció dels consums d’aigua. Així ho explicar Jordi Martí, regidor de Serveis i Manteniment.

L’increment s’efectuarà sobre el concepte del subministrament, que és on pot incidir l’Ajuntament i que representa el 54% del rebut, ja que un 10% correspon a clavegueram, un 27% al cànon i un 9% a l’IVA.

Així el 1r tram, que és el de la majoria de les cases del poble, passa de 0,01 €/m3 a 0,4 €/m3. El segon tram passa de 0,58 €/m3 a 0,86 €/m3. El tercer tram passa de 2,81 €/m3 a 4,20 €/m3 i el 4t tram de 4,28 €/m3 a 6,39 €/m3.

Si parlem del consum industrial el 1r bloc, passa de 0,88 €/m3 a 1,14 €/m3 i el 2n de 2,04 €/m3 a 2,85 €/m3.

Comparteix