La Guàrdia Civil, en actuació conjunta amb la Policia Local de L’Ametlla de Mar, detecta un taller mecànic il·legal

Comparteix

Es van interposar 10 denuncies en matèria de gestió de residus, seguretat industrial, llicència d’activitat, seguretat social i tributs per les irregularitats detectades.

Una actuació conjunta del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) amb la Policia Local de L’Ametlla de Mar, va detectar el passat dia 2 de gener un taller mecànic clandestí al terme municipal calero, el qual ja havia estat detectat i denunciat per la Guàrdia Civil l’any 2019, localitzat a l’interior d’una finca en la zona rural, detectant que en el mateix s’exercia activitat.


Realitzades les comprovacions pertinents els agents van poder comprovar que l’activitat es realitzava sense que el responsable disposés de la pertinent llicència d’activitat municipal, així com tampoc estava inscrita com a empresa en la Seguretat Social ni en Hisenda., ni complint qualssevol altres dels requisits establerts per les Administracions competents, autonòmica i/o municipal, tant relatius a la gestió de residus com habilitacions administratives per a exercir aquesta activitat.


En inspeccionar l’interior, els Agents van trobar diversos vehicles de motor, que estaven sent reparats i altres en estat d’abandó, així com maquinària industrial, recanvis i eines relacionades amb l’activitat. Per tot el local hi havia pneumàtics usats, bateries i altres peces de vehicles, a més de restes d’oli. La majoria d’aquests residus tenien la qualificació de perillosos, els quals estan subjectes a les obligacions establertes en la legislació vigent.


Arran d’aquesta inspecció, la Guàrdia Civil i la Policia Local de L’Ametlla de Mar van confeccionar 10 actes-denuncies per infraccions administratives, relacionades amb els residus, seguretat industrial i documentació necessària per a desenvolupar l’activitat, així com infraccions tributàries i de les obligacions econòmiques derivades de la Seguretat Social. En les darreres hores s’ha ampliat l’acta de denúncia per una possible infracció urbanística, donat que no es pot exercir aquesta activitat en uns terrenys en rústica. El SEPRONA també ha demanat els informes tècnics pertinents per descartar, si fos el cas, que s’hagués produït defraudació de fluid elèctric.


Algunes de les infraccions detectades podrien ser qualificades de greus, amb sancions de multes de fins a 300.000 euros si es tracta de residus perillosos.


La Guàrdia Civil recorda que aquest tipus d’activitats “clandestines”, a més de fomentar el desenvolupament d’una activitat econòmica “submergida”, que comporta, entre altres, la no tributació d’impostos, treballadors sense protecció, tant dels seus drets laborals com de seguretat física, també són una font generadora de potencials residus contaminants, que poden provocar un greu mal al medi ambient i en la seguretat de les persones.

Comparteix