Els Serveis Socials obligats a aturar la tramitació dels programes a persones amb dependència

Comparteix

No només no podran tramitar aquest tipus d’ajudes a partir d’ara i fins a nova ordre, sinó que també queden sense validesa els expedients tramitats des del 18 de juliol passat.

Els Serveis Socials Municipals han aturat fa uns dies les tramitacions dels PIA (Programes Individuals d’Atenció) a persones valorades amb grau de dependència.

Aquest fet ha estat motivat per l’aprovació per part del govern de l’estat del Reial decret 675/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre que regula les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, establertes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Per tant, els Serveis Socials Municipals no només no podran tramitar aquest tipus d’ajudes a partir d’ara i fins a nova ordre, sinó que també queden sense validesa els expedients tramitats des del 18 de juliol passat. Madeo Comes, regidor de Benestar Social de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha explicat que tan aviat com els comuniquin que ja és possible tornar a tramitar els programes, que ja ho comunicaran i es posaran en contacte amb els afectats.

El Reial decret 675/2023 proposa mesures com l’increment de les quanties màximes, la consideració de la teleassistència com a dret subjectiu, l’increment de la intensitat de les hores de servei d’ajuda a domicili, entre altres.

Amb la finalitat de flexibilitzar i incrementar les possibilitats de combinació de prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, per a prestar una atenció més personalitzada a la dependència, es modifiquen els requisits i condicions d’accés a una prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport a cuidadors no professionals, entre elles se suprimeix el període previ de prestació de cures i s’amplia la condició de persona cuidadora no professional.

Comparteix