Requisen senyals falsificats de delimitació d’àrea privada de caça a l’Ametlla de Mar

Comparteix

El Seprona de la Guàrdia Civil ha requisats senyals falsos de delimitació d’àrea privada de caça al terme municipal de l’Ametlla de Mar.

La Guàrdia Civil denuncia el propietari del terreny per induir els caçadors a un error en la delimitació del vedat. El Seprona de la Guàrdia Civil ha requisats senyals falsos de delimitació d’àrea privada de caça al terme municipal de l’Ametlla de Mar. Durant un servei, els agents han descobert aquestes tauletes que induïen a error pel que fa a la condició cinegètica del vedat i modificaven de forma irregular aquesta activitat.

Cal destacar, que aquest tipus de senyals de primer ordre es col·loquen perquè els usuaris del medi natural, siguin caçadors o no, sàpiguen en tot moment on estan delimitades les àrees de les societats de caçadors en les quals poden practicar el seu esport cinegètic. D’aquesta manera, senderistes, caçadors, ciclistes i altres usuaris poden advertir visualment per on transcorren aquestes zones i prendre les degudes precaucions. La normativa de caça a Catalunya estableix que el fet de col·locar, modificar o suprimir de manera no reglamentària aquest tipus de senyals constitueix infracció administrativa, recordant que fins a la modificació del Codi Penal l’any 2015, aquests fets constituïen delicte de caça.

La Guàrdia Civil ha identificat el propietari del terreny que ha estat denunciat. Els senyals tenien imprès una matrícula falsa d’un altre vedat.

Es trobaven col·locats pel perímetre i induïa els caçadors a error en la delimitació del vedat, evitant que accedissin a la seva propietat. D’aquesta manera es restringia el pas i es prohibia il·legalment l’activitat, en una zona on precisament es reserva a aquest efecte.

Comparteix