Surt a informació pública un parc fotovoltaic a l’Ametlla de Mar

Comparteix

Es tracta de Raspersolar 2 de 26,43 KW de potència.

La Generalitat ha tret a informació pública un projecte solar fotovoltaic, anomenat Raspersolar 2, de generació d’energia elèctrica sobre terreny en sòl no urbanitzable, amb una potència instal·lada de 26,43 MW i amb les seves infraestructures d’evacuació, línies soterrades a 30 kV.

El projecte, que es planteja a la zona pròxima al Coto de Ponts, baix del Mas de Ponts, consta de 44.055 panells solars fotovoltaics de 600 Wp de potència cadascun. Un projecte ambiciós que des de l’Ajuntament veuen amb bons ulls.

Des del passat 26 d’octubre està publicat l’anunci del projecte Raspersolar 2 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i hi serà un mínim 30 dies, per tal de rebre les autoritzacions administratives prèvies i l’avaluació d’impacte ambiental.

L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, ha mostrat el seu suport, però recorda que segueixen en desacord amb projectes eòlics amb gran impacte paisatgístic com l’Ametlló.

Recordem que el maig de 2021, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va iniciar la modificació puntual del POUM per regular la implantació de les energies renovables al terme municipal. La Ponència d’Energies Renovables va emetre informe  favorable d’emplaçament al parc eòlic ‘Ametlló’ i els dos parcs solars ‘Raspersolar2’ i ‘Ametlla’.

Comparteix