S’obre un procés per seleccionar un/a tècnic/a bibliotecari per la futura nova biblioteca de l’Ametlla de Mar

biblioteca 2022
Comparteix

El professional portarà la direcció i gestió de l’espai, entre d’altres.

En vista de l’evolució favorable de les obres de construcció de la nova biblioteca municipal, l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha iniciat un període de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a de biblioteca i dotar del personal necessari per aquest nou espai cultural. Els interessats poden consultar les bases de selecció al tauler d’anuncis de la web del consistori i a l’eBando.

El procés de selecció es farà mitjançant el sistema de concurs oposició lliure. La persona seleccionada treballarà 37,5 hores setmanals i haurà de realitzar funcions pròpies del lloc de treball com, entre d’altres, la direcció i gestió de l’equipament, l’atenció a les persones usuàries, la classificació dels documents i totes les tasques vinculades al servei de préstec.

Pel que fa als requisits per optar a aquest lloc de treball, és necessari tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats als quals es pugui aplicar la lliure circulació de les persones treballadores; haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa; i tenir la possibilitat d’incorporar-se de manera immediata. A més, les persones aspirants han de tenir una llicenciatura en documentació, diplomatura en biblioteconomia, grau en informació i documentació o titulació equivalent i disposar, com a mínim, del nivell C1 de la llengua catalana.

Jani Brull és la regidora de Cultura.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Podeu consultar les bases del procés selectiu en aquest enllaç.

Comparteix