El tancament de zones de pesca al litoral català comença a donar fruits

Pesca litoral port l'Ametlla de Mar 2022
Comparteix

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya, va determinar ara fa un any l’exclusió pesquera permanent en una superfície aproximada de 418 km²

Gairebé un any després d’haver-se aplicat el tancament per a la pesca d’una vintena de zones al litoral català, ja es comencen a veure els resultats. L’administració catalana junt amb el sector pesquer esperen convèncer a Brussel·les perquè no redueixi més els dies de pesca al sector de l’arrossegament.

Buscant reduir l’afectació sobre el sector pesquer de l’aplicació del Pla multianual per a la pesca de demersals al Mediterrani Occidental, Catalunya va presentar a finals de l’any passat a Brussel·les un projecte pioner exemplaritzant les mesures que s’estan duent a terme davant aquest reglament europeu que gestiona la pesca de fons amb l’objectiu de recuperar els stocks.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya, va determinar ara fa un any l’exclusió pesquera permanent en una superfície aproximada de 418 km², repartida entre un conjunt de zones molt valuoses per al cicle biològic de les espècies de fons com per exemple el lluç, la gamba rosada, la gamba blanca, l’escamarlà i el moll, totes subjectes a un rigorós pla de gestió de governança des de Brussel·les.

Doncs bé, quasi un any després d’aquesta mesura, ja es comencen a veure els resultats, segons el monitoratge fet per un projecte europeu, tant pel que fa a la recuperació dels fons, com al retorn positiu, encara que insuficient per part de Brussel·les amb l’atorgament d’uns dies de pesca extres.

Sergi Tudela és director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya.

La nova mesura de conservació es va adoptar sota la normativa estatal a iniciativa del sector pesquer i l’òrgan científic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l’Institut Català de Recerca per la Governança de la Mar (ICATMAR).

L’últim Consell de Ministres de Pesca de la UE va imposar una reducció del 6% dels dies de pesca d’arrossegament per a l’any 2022 que s’afegeix a les dels anys anteriors.

La Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible considera que el sector està en un moment molt crític i que el fàcil és reduir dies de pesca, però que no es pot posar en perill la viabilitat del sector i espera que en el darrer Consell de Ministres de la UE de mitjans de desembre on s’han de determinar quins dies de pesca s’atorguen a les flotes, es pugui veure algun retorn més positiu i no es redueixin més els dies de pesca.

Al litoral català s’han protegit de la pesca 418 km² repartits en 20 zones. 157,6 km² corresponen a la costa tarragonina, dels quals 95,92 km² són de la costa de l’Ebre. Davant de l’Ametlla de Mar s’ha protegit una zona de 30,57 km², a la Ràpita dues zones que sumen 49,98 km², mentre que l’altra zona restringida a la costa de l’Ebre de 15,44 km² està davant del Delta.

Comparteix