La majoria dels pescadors del pop roquer en desacord amb la veda al juliol i agost

Comparteix

A l’Ametlla de Mar, de les set embarcacions que es dediquen a la pesca regular, cinc es dediquen a la pesca de la nansa i dos a la del cadup.

La Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha establert un període de veda de dos mesos per a la pesca del pop roquer amb cadups i nanses a tot Catalunya, que coincideix amb els mesos de juliol i agost.

A l’Ametlla de Mar hi ha 13 embarcacions del sector de les arts menors que tenen permís per poder-se dedicar a la pesca del pop roquer, però d’aquestes, només set s’hi dediquen de manera regular. De les set embarcacions, cinc ho fan amb la modalitat de la nansa i dues, amb la modalitat del cadup.

La característica principal d’aquesta veda és el fet que ha estat tota ella situada dins del ventall de mesos en què les femelles de pop roquer es troben en la fase biològica de posta, i això ha de permetre que puguin fixar els ous i garantir, així, la sostenibilitat de la pesquera amb vista a les properes campanyes.

Han estat necessaris quatre anys de seguiments biològics de la pesquera del pop roquer perquè l’Institut Català de Recerca per a la Governança de Mar hagi pogut determinar amb el rigor científic requerit el període més adient per a cada zona, que oscil·la entre els mesos de maig i octubre, decidint aturar al juliol i l’agost.

Però les barques que es dediquen tradicionalment a la pesquera del pop roquer en la modalitat de la nansa, que en són cinc a la Cala, no han estat d’acord amb aturar l’activitat durant aquests mesos i així ho van fer saber al Comitè de Cogestió, donat que durant aquests mesos, és quan el pop és més gran i els pescadors en treuen més rendiment econòmic de la seva activitat.

Des de la Confraria de Pescadors Sant Pere de l’Ametlla de Mar, havien demanat d’aturar els mesos d’agost i setembre, tal com explica Isabel Betoret, secretària de la Confraria.

Aquestes embarcacions paraven tradicionalment a partir del setembre de manera voluntària i no emprenien la pesquera fins al mes de gener. El fet que el pop desovi a l’estiu, tenint en compte que l’esperança de vida del pop és d’aproximadament un any, fa que durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre els exemplars encara siguin petits.

Donat que no es poden capturar exemplars de menys d’1 quilo, fa que durant aquests mesos les captures siguin mínimes i, per tant, els pescadors prefereixen aturar l’activitat i deixar que el pop es faci gran. Si als quatre mesos que ja no el pesquen s’han de sumar els dos mesos d’estiu, fa que els pescadors de la nansa estiguin sis mesos sense poder pescar. A més, al preu que va el pop, que oscil·la entre els 10 i els 12 € per quilo, consideren que deixen de guanyar molts diners. Per posar un exemple, l’últim dia que es van poder dedicar a aquesta pesquera, al mes de juny, hi va haver barques que van capturar al voltant dels 100 quilos de pop.

Gerard Llambrich és pescador de la nansa i representant del sector al Comitè de Cogestió.

L’altra modalitat és la del cadup, que són dues barques al port de la Cala. Aquí l’opinió està dividida. Mentre un, veu l’aturada amb bons ulls, l’altre s’alinea més amb els de la nansa. Mentre els de la nansa, calen damunt la posidònia o les roques o en fons propers a la costa i ho fan amb esquer per tal que el pop entri a menjar, el cadup és un amagatall pel pop, que no necessita esquer, ja que és un refugi pel pop, que es cala en fons sorrencs més allunyats de la costa. Això fa que els fons siguin compartits amb altres sectors com els de l’arrossegament i hi ha el perill que els cadups siguin arrossegats pels bous de les barques d’arrossegament.


Joan Àngel Gonzalvo és pescador del cadup i representant del sector al Comitè de Cogestió.

Segons Gonzalvo, la millor temporada pel cadup és precisament la dels mesos de maig i juny, que és quan l’arrossegament està aturat per la veda biològica. És per aquest motiu, que veuen adequat aturar l’activitat al juliol i l’agost, ja que el retorn de l’activitat al sector de l’arrossegament fa inviable la pesquera amb cadups.

Aquesta és la primera vegada que la veda es du a terme més enllà de les zones de la costa que disposen de plans de gestió de la pesca del pop roquer, la Catalunya Central i de les Terres de l’Ebre, elaborats pels seus respectius comitès de cogestió.

Comparteix