El CAT construirà una variant de la canonada principal a l’Ametlla de Mar per evitar nous trencaments

Comparteix

Segons el CSIC, el trencament de l’11 de desembre es va produir fruit d’una corrosió per clorurs externs provinents d’aigua de reg amb salobre, com ja va passar a l’Ampolla el 2020.

El  Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) aposta per fer una variant de la canonada principal a l’Ametlla de Mar per evitar nous trencaments.Així ho ha anunciat el Consorci d’Aigües de Tarragona durant la presentació del seu balanç anual, en el qual també s’ha destacat el consum d’aigua del minitransvasament de l’Ebre a Tarragona va créixer un 10% l’any passat.

Es tracta d’un tram de 375 metres de nova canonada de formigó armat de diàmetre 1600 mm que es connectarà a la canonada principal desviant així l’actual traçat on hi ha un tram més crític. El projecte està en fase de licitació i s’ha aprovat per la via d’urgència amb un pressupost aproximat d’un milió d’euros. Es preveu que estigui finalitzat a finals del mes de juny.

L’òrgan científic CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) va entregar ja el seu informe definitiu, sobre el motiu del segon episodi de col·lapse de la canonada principal, al seu pas a l’Ametlla de Mar, el passat 11 de desembre. Es confirma que no es tractava d’un defecte de la canonada sinó que el trencament va ser produït per un factor extern: corrosió per clorurs externs procedents del reg per superfície amb aigües salobres al llarg del temps. Així ho explica el director gerent del CAT, Josep Xavier Pujol.

El CAT també ha detallat que el consum a la demarcació ha augmentat un 10%, tot i que encara no s’han recuperat els nivells d’abans de la pandèmia.

Paral·lelament, el CAT continuarà treballant enguany en la implantació del sistema d’auscultació de la canonada principal, amb la instal·lació de fibra òptica al llarg dels 85 km del traçat, per monitoritzar en temps real i en continu l’estat estructural de la canonada, per evitar el trencament d’espires d’acer i el seu deteriorament.

També treballarà en un segon dipòsit d’aigua crua a l’ETAP de l’Ampolla, que permetrà doblar la capacitat actual i augmentar la garantia d’abastament. Amb aquest objectiu es construirà també un nou dipòsit regulador a Vila-seca de 25.000 metres cúbics. Tots dos projectes estan en fase de licitació i s’adjudicaran a l’abril.

Comparteix