Tres Cales segona fase es divideix en dues parts per complir amb la sentència del TSJC

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Comparteix

Es tracta d’una sentència presentada al TSJC per un propietari del sector amb la qual treballa la Generalitat i l’Ajuntament per donar-ne compliment. A més, paral·lelament, al mateix sector, la societat propietària majoritària ha fet una reclamació de gairebé 50 milions d’euros.

La Generalitat i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar estan treballant per donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)que determina que la part de Tres Cales segona fase que es troba entre la línia del tren i el mar és sòl urbà i que per tant, s’ha de desvincular de la resta del sector (la part entre la via i la muntanya).

La sentència és fruit d’una reclamació que va dur a terme un propietari del sector Tres Cales segona fase, l’any 2017 i que es va veure estimada parcialment pel TSJC.

Paral·lelament, el mateix any, la societat propietària majoritària del sector Tres Cales segona fase -d’un 85% aproximadament de la participació-, també va interposar un recurs amb relació a aquest sector contra el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM), sense que hi figurés cap sol·licitud de responsabilitat econòmica, que va ser desestimat pel TSJC.

Ara, però, aquesta societat que ostenta la participació majoritària ha fet una reclamació econòmica de concretament 48.281.653,51 euros, basada en la sentència referida i especialment en els convenis urbanístics signats amb l’Ajuntament els anys 2005 i 2007. La societat reclama que no ha pogut encara disposar de les parcel·les del sector i conseqüentment, això ha fet perdre valor a les seves finques.  

Segons els serveis jurídics municipals, la conflictivitat generada pel POUM aprovat els anys 2008 i 2010 ha demorat totes les actuacions urbanístiques del municipi, però no per tal motiu les expectatives de valor que poguessin tenir certs propietaris i no s’hagin pogut materialitzar són imputables a l’Ajuntament. Així ho explica l’alcalde del municipi, Jordi Gaseni.

Actualment, els serveis jurídics de l’Ajuntament estan estudiant la resposta a la reclamació econòmica plantejada.

Comparteix