El Pla Director Urbanístic posa en estudi més de 200 hectàrees de l’Ametlla de Mar

Comparteix

L’Ametlla de Mar és el municipi ebrenc que major nombre de potencials habitatges queda afectat per la moratòria de la Generalitat: 3.779 en vuit sectors.

Les llicències d’edificació i els projectes d’urbanització i reparcel·lació repartits per vuit sectors de l’Ametlla de Mar quedaran suspeses un any com a màxim, després que la comissió de territori de Catalunya hagi aprovat l’avanç del Pla Director Urbanístic (PDU), que inclou la moratòria amb l’objectiu de revisar més exhaustivament el sòl pendent d’edificar. Es tracta d’un dels 41 municipis de Catalunya on el Govern en revisarà el seu planejament per garantir que compleixen els paràmetres d’integració paisatgística de totes les cases que s’hi construeixin a partir d’ara.

L’Ametlla de Mar és el municipi ebrenc més afectat amb més de 200 hectàrees de vuit sectors diferents, -PPU 22b2, ampliació 22b1, G5 Port Olivet, K2, N auxiliar Serveis Calafat, O Sant Jordi Golf, K1, M Artilleria-, on es podrien construir 3.779 habitatges. Concretament, la mesura afecta 268,89 hectàrees de l’Ametlla de Mar, les quals es revisaran i s’estudiarà si cal modificar els paràmetres urbanístics o directament si s’hi prohibeix edificar. L’objectiu de la mesura és analitzar si els àmbits que caldrà analitzar es consideren sostenibles des del punt de vista urbanístic, ambiental, sectorial i paisatgístic.

El PDU ha inclòs sectors amb els quals, anys enrere, s’havia previst expandir el nucli urbà i incrementar substancialment la població: és el cas de l’ampliació del sector 22b1, amb 2.348 habitatges previstos.

Tot i que sense efectes de suspensió concrets, també incorpora els espais d’Artilleria i Port Olivet, dos zones anteriorment destinades a albergar grans desenvolupaments urbanístics. Uns sectors que, per la complexitat en l’abordatge del planejament, el POUM aprovat el 2017 va deixar com a no urbanitzables –rústics- per tractar-los més endavant i evitar que l’allargament del procés d’aprovació seguís bloquejant la concessió de llicències.

L’alcalde del municipi, Jordi Gaseni, ha apuntat que hi ha zones que podrien ser destinades a zones de serveis, d’oci o comercials.

En aquest sentit, Gaseni, ha avançat que s’estudiarà cada cas i s’obrirà un cicle de reunions amb la Generalitat per traslladar-los el seu posicionament al respecte.

La moratòria afecta 41 localitats entre Malgrat i Alcanar

El Govern de Catalunya revisarà el planejament de fins a 41 municipis, d’entre Malgrat de Mar i Alcanar, per garantir que compleixen els paràmetres d’integració paisatgística de totes les cases que s’hi construeixin a partir d’ara. En 30 d’aquests municipis, es revisaran 335 sectors on hi podrien arribar a construir-s’hi fins a 110.000 habitatges.  D’entre aquests sectors, n’hi ha 236 que sumen 3.500 hectàrees que són els que estaran afectats per la moratòria, a excepció d’aquells casos en què els projectes de construcció i urbanització ja s’hi hagin autoritzat.

La mesura, que no afectarà les obres ja autoritzades, és una continuació del Pla de protecció de la Costa Brava i l’Alt Pirineu ja que es fa extensiu a tot Catalunya, excepte l’àmbit metropolità de Barcelona.

La Generalitat recorda que el PDU que es comença a tramitar ara forma part de la revisió del planejament vigent a tot Catalunya i que per la seva complexitat s’aproven per territoris. En aquest sentit, el primer va ser al juliol del 2020 a l’Alt Pirineu, on es va evitar la construcció d’uns 8.500 habitatges i mig any més tard, al gener d’aquest any, es va donar llum verda al Pla de Protecció de la Costa Brava, on es va evitar la construcció de 15.000 habitatges.

El pròxim pas després de l’aprovació de l’avanç del PDU és l’obertura d’un període d’audiència perquè els ajuntaments facin les seves aportacions i properament un període de consulta d’un pes per als ciutadans. A partir d’aquí, s’espera que l’aprovació inicial sigui a la primavera del 2022 després de rebre també les al·legacions de ciutadans, entitats i municipis.

Comparteix