L’Ajuntament renova el servei d’agent cívic

Comparteix

Des de la regidoria de Governació i Seguretat Ciutadana, la valoració d’aquest servei, durant els mesos d’estiu, ha estat molt positiva.

El passat 10 d’octubre finalitzava el servei de tres agents cívics que es van contractar a través d’una borsa de treball de l’Ajuntament durant els mesos d’estiu. Ara, després d’extreure una valoració positiva de la seva tasca, s’ha decidit renovar dos agents cívics per la temporada de tardor.

A partir d’aquest dilluns s’incorporen novament dos agents cívics, amb l’objectiu de continuar oferint aquest servei. Un servei que principalment pretén conscienciar i divulgar les mesures de seguretat de la Covid-19 i també altres aspectes deL civisime. El regidor de Governació i Seguretat Ciutadana, Joan Manel Tello, recorda les tasques d’aquesta figura i explica que la valoració de l’estiu ha estat molt positiva.

Recordem que el servei depèn directament de la Policia Local. De fet, totes les actuacions es coordinen a través d’un grup de WhatsApp, on hi figuren els dos agents cívics juntament amb el sotsinspector i el sergent sots-cap de la Policia Local. D’aquesta manera,  en el cas que una actuació requerís acció policial, es donaria l’avís amb immediatesa.

Comparteix