Les embarcacions caleres d’arrossegament i encerclament comencen a cobrar les vedes de 2016 i 2017

Comparteix

Els pescadors caleros que consideren que aquests ajuts arriben tard i mal pagats.

Fins a dos anys de retard acumula el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació espanyol en el pagament de les ajudes a la paralització temporal de l’activitat pesquera, en les modalitats d’arrossegament i encerclament.

I és que la gestió de vedes pesqueres recau directament sobre l’Estat, però el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha decidit destinar prop de 732.000 euros, provinents del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, per cobrir el pagament.

Una quantitat que, el patró major de la Confraria de Pescadors Sant Pere, Miquel Brull considera que arriba molt tard i que a més, està molt mal repartida entre les diferents flotes pesqueres catalanes.

Brull també ha denunciat la normativa aplicada l’any passat per poder rebre fons estructurals de pesca, la qual definia que per poder rebre aquestes subvencions, l’embarcació no ha de tenir cap infracció greu en els 12 mesos previs, ni tampoc en els 5 anys posteriors.

Fa uns dies, el mateix Departament d’Agricultura va reclamar al Ministeri que es retornés al model descentralitzat de gestió dels ajuts a les vedes, per tal de millorar i agilitar la tramitació dels ajuts i el seu pagament efectiu a la flota.

Comparteix