L’Ajuntament continua treballant amb la retirada dels pals i el soterrament del cablejat elèctric

Comparteix

S’ha tret la torre d’alta tensió del barranc de Pixavaques i es vol retirar la caseta del transformador de la Baixada Cistener.

L’Ajuntament continua treballant amb la retirada dels pals i el soterrament del cablejat elèctric a diversos punts del municipi.

Una de les actuacions més importants ha estat la retirada de la torre d’alta tensió del barranc de Pixavaques. Aquesta torre, instal·lada a la dècada dels 70, ja era innecessària per abastir elèctricament el municipi. Un cop treta l’estructura, ara només cal retirar l’ancoratge.

Els treballs de soterrament continuen al carrer Jacint Verdaguer, on falta retirar un parell de pals del cablejat. A la façana marítima, concretament al carrer del Sol, s’ha retirat la línia elèctrica i s’espera treure els pals aviat, millorant el mirador cap al port.

De cara a l’any vinent, el consistori té previst soterrar el cablejat del carrer Sant Antoni i retirar la caseta del transformador de la Baixada Cisterner. A més, també pretén retirar les dues torres que hi ha al barranc de Galetet.

Recordem que al juliol, ja es van retirar la majoria dels pals perimetrals de les Escoles Velles i es va soterrar el cablejat del carrer Llibertat, per poder executar pròximament la construcció de les voreres que manquen. Les actuacions són executades per Eléctrica del Ebro.

Comparteix