La pesca esportiva al golf de Sant Jordi es potenciarà amb un nou producte turístic

Comparteix

L’Estació Nàutica Costa Daurada, amb la participació d’empreses especialitzades, ha elaborat un catàleg amb les espècies i les tècniques que poden utilitzar-se a la zona.

L’Estació Nàutica Costa Daurada ha presentat un nou producte turístic relacionat amb el mar i que pretén fer valdre la pesca esportiva a tot el seu l’àmbit. El projecte ‘Fishing Estació Nàutica’ neix fruit de la voluntat de potenciar activitats singulars que poden fer-se durant tot l’any als municipis que integren l’Estació.

Per editar aquest catàleg s’ha treballat conjuntament, durant els últims mesos, amb les empreses especialitzades de pesca esportiva per identificar les diferents tècniques que poden utilitzar-se per practicar la pesca esportiva a la zona, tant al golf de Sant Jordi com també als darrers quilòmetres del riu Ebre.

També s’han recollit els diferents tipus d’espècies que poden capturar-se al llarg de l’any. Tota la informació s’ha recopilat en un dossier on hi ha apareixen un total de deu tècniques diferents, i un calendari anual per tipus de captures amb dinou espècies.

L’Estació Nàutica Costa Daurada és el domini nàutic més gran de Catalunya, amb un total 90 quilòmetres de litoral, des del Cap de Salou fins a l’Illa de Buda. L’Ametlla de Mar és un dels municipis que hi forma part, tant amb empreses de pesca esportiva com també d’activitats nàutiques.

Comparteix