Se cediran dos habitatges de lloguer a un preu molt baix a l’Ametlla de Mar per acollir famílies en risc d’exclusió

Comparteix

El projecte és promogut pel Consell Comarcal del Baix Ebre, amb la col·laboració de la Fundació Hàbitat3.

Aquest dimecres, el Consell Comarcal del Baix Ebre ha signat un conveni amb la fundació i un altre, amb els ajuntaments de l’Ametlla de Mar, Roquetes, Deltebre, l’Aldea i l’Ampolla, que són els cinc municipis on s’engegarà aquest projecte.

El Consell Comarcal del Baix Ebre promou la creació d’un parc d’habitatge social a la comarca que doni resposta a les famílies en situació d’especial emergència i amb necessitat d’acompanyament social, amb la cessió d’habitatges de lloguer a un preu molt baix. Per engegar el projecte, aquest dimecres s’han signat dos convenis entre les entitats i ajuntaments participants.

Per una banda, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, ha signat un conveni de col·laboració amb el director d’Hàbitat3, Xavier Mauri, a través del qual la fundació, impulsada per la Taula del Tercer Sector, posarà a disposició del Consell habitatges de la seva titularitat a la comarca. Paral·lelament, el Consell Comarcal també ha signat un altre conveni amb els ajuntaments de l’Ametlla de Mar, Roquetes, Deltebre, l’Aldea i l’Ampolla, els cinc municipis on s’engegarà aquest projecte.

Tot i que el Consell Comarcal del Baix Ebre no té competències en habitatge social, des de serveis socials s’ha detectat que la situació del mercat d’habitatge i les dificultats financeres provoquen serioses dificultats a moltes persones residents a la comarca. Actualment, hi ha 42 expedients oberts de processos de desnonament al Baix Ebre.

De moment, el parc d’habitatge social arrenca amb un total de deu pisos, dos a cadascun dels municipis que han signat el conveni.

Jani Brull és la tinenta d’alcalde de l’Ametlla de Mar.

Concretament, l’ens comarcal dona suport a Hàbitat3 en la cerca immobiliària de l’habitatge i és el responsable de comunicar i adreçar a la Fundació els usuaris susceptibles d’accedir a aquests habitatges, per tal que se’ls ofereixi un lloguer social.

Comparteix