Es millora el sistema de recollida de restes vegetals i la zona de l’abocador municipal

Comparteix

Després de l’incendi ocasionat a la planta de transferència de verd del municipi, el maig del 2018, l’Ajuntament ha anat realitzant una sèrie de canvis amb l’objectiu d’optimitzar el procés de recollida de residus vegetals i millorar el servei.

Per una banda, s’ha introduït una cinta elevadora que permet carregar les restes vegetals ja triturades directament al camió i així evitar l’acumulació dels residus.

Per altra banda, també s’ha reformat tota la zona de l’abocador municipal, s’ha formigonat i s’ha instal·lat un moll de descàrrega pels camions. Vicent Llaó és el regidor d’Obres i Serveis.

A banda, la regidoria també ofereix gratuïtament el servei de generar compost orgànic o adob, d’ús privat.

Comparteix