El sector del peix blau calero a punt de desaparèixer

Comparteix

Cinc de les sis embarcacions de l’encerclament han demanat el desmantellament. Des de l’estiu, les captures del seitó han disminuït notòriament.

Crisi d’extrema gravetat al sector del peix blau. Davant d’una situació complicada des de fa anys, cinc de les sis embarcacions caleres de l’encerclament que encara queden en actiu, podrien desmantellar-se en els pròxims mesos. Els pescadors no poden continuar amb aquesta tònica de captures minses, ara també del seitó.

Al mes de setembre es va tancar el termini per demanar la subvenció per desmantellar vaixells. I pràcticament totes les embarcacions del cèrcol de l’Ametlla de Mar van acollir-s’hi. A l’espera de la resolució, la sensació és que el sector acabarà desapareixent per l’escassetat de peix blau.

A la desaparició de la sardina, ara s’hi suma la del seitó. Després d’un estiu amb unes captures acceptables, la pesca d’aquesta espècie s’ha reduït notòriament. I la imatge final és la de barques tornant a port sense cap caixa. Des de l’Associació demanen que s’accelerin els estudis que determinin les causes de la manca de peix blau al litoral tarragoní.

Els pescadors reclamen novament ajudes econòmiques per sobreviure, davant d’una crisi que afecta transversalment tot el sector. Expliquen que són molts els armadors que no poden accedir a les subvencions europees per modernitzar l’equipament del vaixell, perquè no tenen diners per poder fer inversions i complir amb els requisits.

Comparteix