Dins de les activitats de formació maritimopesquera que l’ECNP està realitzant al llarg de la costa catalana, ha iniciat recentment un programa que s’està realitzant a Palamós i que consisteix a facilitar el relleu generacional al sector pesca. Dintre dels cursos de mariner/pescador i amb l’objectiu de no desvincular-los de la professió i potenciant el contacte entre alumnes i pescadors, s’ha engegat un programa en el qual els alumnes van embarcats durant el període de pràctiques i se’ls contracta com a aprenents. Des de l’ECNPC auguren que serà una bona experiència, la qual, s’estendrà a la resta de confraries de pescadors de Catalunya per a facilitar i reforçar la figura de l’aprenent.

Comparteix

“Dins de les activitats de formació maritimopesquera que l’ECNP està realitzant al llarg de la costa catalana, ha iniciat recentment un programa que s’està realitzant a Palamós i que consisteix a facilitar el relleu generacional al sector pesca. Dintre dels cursos de mariner/pescador i amb l’objectiu de no desvincular-los de la professió i potenciant el contacte entre alumnes i pescadors, s’ha engegat un programa en el qual els alumnes van embarcats durant el període de pràctiques i se’ls contracta com a aprenents. Des de l’ECNPC auguren que serà una bona experiència, la qual, s’estendrà a la resta de confraries de pescadors de Catalunya per a facilitar i reforçar la figura de l’aprenent.”.

Comparteix